Duidelijkheid over de risico’s van de vlottende activa & vlottende passiva van je onderneming!

Risicoanalyse
& je
bedrijf

Werkkapitaal is misschien wel dé belangrijkste asset van je onderneming, maar zeker één van de basisfactoren waarop je onderneming draait. Elke fase in het productie- of dienstverleningsproces vraagt zijn eigen specifieke aandacht. Het ‘maximaal managen’ van deze posten is omvangrijk, doorlopend en daarmee een belangrijk onderdeel binnen het bedrijfsproces. Veel ondernemers worstelen met het beheersen van het werkkapitaal en lopen “vast” op hoog werkkapitaal en de gevolgen hiervan.

Duidelijkheid krijgen over de impact van je huidige vlottende activa & vlottende passiva kan een bijdrage leveren aan de toekomst en groeimogelijkheden van je bedrijf. Ik kan je helpen duidelijkheid te krijgen door inzicht te verschaffen in de bedreigingen en de risico’s die je onderneming tegenkomt en of de gevolgen ervan op korte of lange termijn impact hebben op de gezondheid en kansen van je bedrijf.

Risicoanalyse
& het
werkkapitaal

Duidelijkheid & inzicht geven in de bedreigingen en de risico’s die je bedrijf tegenkomt doe ik middels risicoanalyse, actuele rapportage, waardebepaling en advisering waarmee ik kan aangeven of het huidige gevoerde beleid leidt tot het gewenste en beoogde resultaat. Het doel van deze audit is om de uitkomsten de gezondheid van je onderneming te waarborgen en om vast te stellen op welke wijze mogelijke risico’s beheerst of zo nodig teruggebracht kunnen worden tot het meest optimale en aanvaardbare niveau.

Deze risicoanalyse en advisering hoeft niet alleen ingezet te worden bij optimalisatie van het werkkapitaal en de bedrijfsprocessen maar kan o.a. ook als onderbouwing dienen bij een financieringsvraagstuk. Voor een kredietverstrekker of andere belanghebbende kan inzicht in werkkapitaal een doorslaggevende factor zijn waarop besluitvorming gebaseerd wordt.

Het risico analyse proces bestaat uit een aantal deeltrajecten

0%

1. INTERVIEW

Nadat de scope van de opdracht is vastgesteld, begint het onderzoek naar het inzichtelijk krijgen van de processen, het vaststellen van aspecten aangaande de debiteurenportefeuille en de handelsvoorraden die van belang zijn en welke uitgangspunten hierbij door de onderneming gehanteerd worden.

0%

2. DATA

Op basis van een aantal standaard uitgangspunten, aangevuld met benodigde informatie op van grond interviews met medewerkers, wordt alle relevante data die nodig is om het analyse proces te ondersteunen opgevraagd c.q. verzameld.

0%

3. ANALYSE

Vervolgens worden de verkregen gegevens geanalyseerd. Er wordt bepaald welke risico’s en bedreigingen er in het bedrijf aanwezig zijn en of/hoe deze kunnen worden beheersd, dan wel teruggebracht of gecorrigeerd tot een voor de onderneming aanvaardbaar niveau.

0%

4. RAPPORTAGE

Naast het in beeld brengen van de processen en de assets, de debiteurenportefeuille en/of handelsvoorraden, worden de mogelijk aanwezige risico’s en bedreigingen beschreven. Uiteraard is het advies een standaard onderdeel van mijn rapportage.

Vervolgstappen van de risicoanalyse & de rapportage

Op basis van de risicoanalyse kunnen vervolgstappen gezet worden. Ook bij deze vervolgstappen kan ik je van dienst zijn. Het nemen van de vervolgstappen betreft het opstellen van de maatregelen om, gebaseerd op de rapportage, de correctie-, preventie- dan wel veranderingsprocessen in gang te zetten.

Beheersing van de goederen- en geldstromen

Bij beheersing van de goederen- en geldstromen is het inzichtelijk hebben van het netto werkkapitaal van je bedrijf essentieel. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onderbezetting, (snelle) groei, uitbreiding en grote transacties waardoor er voor korte of langere tijd (additionele) financiële ruimte nodig is. De kredietverstrekker kan in dat geval naar een risicoanalyse van het werkkapitaal vragen.

In geval van discontinuïteit van de onderneming of bij overname, dan wel participatie, zijn curatoren, overname kandidaten en/of investeringsmaatschappijen degenen die inzicht in de assets en de daarbij behorende risico’s willen hebben. De diensten en rapportages van Klaanic zijn derhalve interessant voor:

  • Bedrijven die B2B zaken doen

  • Financiële instellingen zoals banken

  • Investeringsmaatschappijen

  • Curatoren

Neem contact met me op en vraag een offerte aan. Via mobiel, e-mail of het contact formulier. Dan gaan we samen kijken hoe ik je kan helpen om optimaal overzicht en inzicht te krijgen in de toekomst en groeimogelijkheden van jouw onderneming. Ik nodig je uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.

Nico Klaasen CCM
☏ Bellen/appen: +31 6 52 87 81 25
✉ Mailen: nicoklaasen@klaanic.nl