Inzicht in de gezondheid van je werkkapitaal & het managen van de mogelijkheden om je bedrijf laten groeien!

Creditmanagement
& het
werkkapitaal

Het is van cruciaal belang om het creditmanagement een significant onderdeel uit te laten maken van de processen binnen je onderneming. Bij creditmanagement denken we vaak puur en alleen aan het incasseren van uitstaande vorderingen. Maar bij significant & effectief creditmanagement gaat het om meer dan het uitvoeren van debiteurenbeheer alleen.

Het gaat daarbij onder andere om:

  • hoe om te gaan met klantacceptatie en kredietrisico’s

  • hoe het proces loopt met betrekking tot de totstandkoming van de vorderingen

  • hoe de interne en externe communicatie verloopt

  • welke afspraken er gemaakt worden er en wat de impact ervan is

Creditmanagement
& het
orderproces

Creditmanagement begint al bij het orderproces of, afhankelijk van het type onderneming, bij de inkoop van goederen of diensten. Vervolgens loopt het door de verschillende bedrijfsprocessen heen tot en met de uiteindelijke betaling van de verstuurde factuur.

Ik zie met regelmaat dat financiering van een onderneming een uitdaging is en dat er geld ‘vast zit’ in het debiteurensaldo. Geld wat je onderneming goed kan gebruiken om stappen vooruit te kunnen maken.

Significant & effectief creditmanagement kan veel voor jou en je onderneming betekenen. Het kan de continuïteit van je cashflow waarborgen, je bedrijf additionele financiële ademruimte geven, de winstgevendheid beïnvloeden én groei kansen geven.

Creditmanagement
& het
bedrijf

Mijn creditmanagement traject bestaat uit meerdere onderdelen en mogelijkheden en wordt op maat gemaakt:

  • een analyse t.b.v. het maken van (strategische) keuzes: om te komen tot vernieuwingen, verbeteringen en/of, het doorvoeren van, veranderingen in de processen binnen het bedrijf en de daarbij behorende implicaties

  • het opzetten van een geheel gemanaged intern (of extern) creditmanagement team, het (tijdelijk) managen en aansturen van het team, het begeleiden en aansturen van de activiteiten en het inzichtelijk en overzichtelijk maken van de rapportages richting het directie/management team

Mijn creditmanagement traject geeft je duidelijk overzicht van de stand van zaken van je werkkapitaal en geeft je controle over hoe jij je werkkapitaal optimaal kan managen.

Je krijgt 100% duidelijkheid over welke toekomstmogelijkheden je hebt om je bedrijf je laten groeien.

Deelprocessen van het creditmanagement traject

1. OPDRACHT

Mijn onderzoek begint bij het vaststellen van de scope van de opdracht aangaande het huidige creditmanagement of ook wel het “order to cash” proces.

2. INTERVIEW

Omdat creditmanagement invloed heeft op verschillende processen in je onderneming, wordt op alle betrokken afdelingen data geanalyseerd en worden interviews gehouden.

3. ANALYSE

Door middel van data analyse en input uit de interviews, breng ik in kaart hoe het creditmanagementproces binnen je bedrijf op dit moment georganiseerd is.

4. RAPPORTAGE

In de eindbespreking zal (in detail) besproken worden waar de mogelijke verbeterpunten liggen en hoe het verandertraject binnen het bedrijf door de medewerkers van elke betrokken afdeling geïmplementeerd kan worden.

Aanvullende expertise

Het managen of opzetten van een creditmanagement team binnen een bedrijf is waar een deel van mijn hart ligt én is een belangrijk onderdeel van mijn expertise. Wanneer een bedrijf een intern creditmanagement team wil opzetten of het werk juist aan een extern team van experts voor specifieke casussen en specialisaties wil uitbesteden, kan ik daarin een aandeel leveren. Mijn ervaring ligt bij het samenstellen van een team, (intern en extern) het daadwerkelijk opzetten van de afdeling, het managen en aansturen van het team, het managen, indelen en begeleiden van de activiteiten, het inzichtelijk, overzichtelijk en overdraagbaar maken van de rapportages richting het directie/ managementteam en de daarbij komende administratie en beoordelingen.

Actief Creditmanagement

Wanneer je bedrijf een verandertraject ondergaat, zijn de uitgangspunten en de support van het managementteam van essentieel belang. Wanneer veranderingen niet optimaal gedragen worden door alle betrokken afdelingen, zal het niet het gewenste resultaat opleveren. Mijn aanvullende expertise ligt bij het opzetten, inzetten en uitdragen dan wel de uitvoering van het creditmanagement en verandertrajecten. Denk hierbij aan:

  • op tijdelijke of periodieke basis ondersteuning verlenen bij de uitvoering van het creditmanagement beleid

  • op tijdelijk of periodieke basis uitvoering van het debiteurenbeheer

  • ondersteunend zijn bij, zoeken naar en maken van opleidingstrajecten & afspraken met incasso partners

Neem contact met me op en vraag een offerte aan. Via mobiel, e-mail of het contact formulier. Dan gaan we samen kijken hoe ik je kan helpen om optimaal overzicht en inzicht te krijgen in de toekomst en groeimogelijkheden van jouw onderneming. Ik nodig je uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.

Nico Klaasen CCM
☏ Bellen/appen: +31 6 52 87 81 25
✉ Mailen: nicoklaasen@klaanic.nl