Heb jij 100% inzicht in de mogelijkheden van je onderneming?

Ben je op de hoogte van de gezondheid van de onderneming? Weet je wat het werkelijke werkkapitaal & het gevoerde creditmanagement van je onderneming is? Kun jij precies aangeven wat de huidige en toekomstige groei mogelijkheden zijn? Of, wil je als betrokken partij inzicht in de gefinancierde / te financieren assets van een bedrijf?

Gezond werkkapitaal, audit & risicoanalyse en creditmanagement

Gezond werkkapitaal bepaalt voor een groot deel de gezondheid van je bedrijf. En, omdat je bedrijf constant in beweging is en je werkkapitaal vaak en snel verandert, is het ‘optimaal managen’ hiervan niet alleen een doorlopend, maar ook een cruciaal proces. Cruciaal voor de toekomst, de winstgevendheid en misschien zelfs de levensvatbaarheid van je onderneming.

Bij het optimaal managen van werkkapitaal hoort een uitgebreide rapportage, die goed inzicht verschaft in de gezondheid en stabiliteit van je bedrijf en een gerichte waardebepaling die aangeeft of jouw bedrijfsinvulling [nog steeds] leidt tot jouw gewenste en beoogde resultaat.

Het opzetten van een intern (of extern) creditmanagement team kan de volgende stap zijn naar inzicht, stabiliteit, groei en gezondheid. Het inzetten van een team, adequate bedrijfsrapportages en een werkelijke waardebepaling maakt overzichtelijk en inzichtelijk hoe geld- en/of de goederenstromen lopen, of en wanneer jij korte en lange termijn investeringen kunt maken, welke groeimogelijkheden je bedrijf heeft en hoe de bijbehorende bedrijfsplannen ten uitvoer gebracht kunnen worden.

De huidige en toekomstige groeimogelijkheden van je bedrijf!

Wil je duidelijk overzicht van waar je staat met het werkkapitaal van je bedrijf en wil jij je werkkapitaal optimaal managen? Wil je inzicht in de huidige en toekomstige gezondheid van je werkkapitaal en wil je inzicht in welke toekomstmogelijkheden je hebt om hiermee je bedrijf je laten groeien? Wil je een geheel gemanaged intern (of extern) creditmanagement team opzetten? Wil je weten welke stappen je dient te ondernemen om de groei van je bedrijf ook daadwerkelijk te realiseren? Dan kan ik je met mijn verschillende diensten op het gebied van werkkapitaal & risicoanalyse en creditmanagement geheel ondersteunen. Mijn dienstenpakket is maatgevend, echter de uitvoering is altijd geheel, per onderneming, op maat gesneden.

Werkkapitaal & Risicoanalyse

Werkkapitaal verandert vaak en snel en het ‘maximaal managen’ ervan is een doorlopend en belangrijk proces. Daarbij behoort mijn analyse, actuele rapportage, waardebepaling en advisering die aangeeft of het gevoerde beleid leidt tot het gewenste en beoogde resultaat. Deze aspecten kunnen ingezet worden bij optimalisatie van het werkkapitaal en o.a. bij een financieringsvraagstuk als onderbouwing dienen. Voor een kredietverstrekker of een andere belanghebbende is inzicht in werkkapitaal een doorslaggevende factor waarop besluitvorming gebaseerd wordt.

Creditmanagement

Is het verkrijgen van optimaal inzicht in het huidige gevoerde creditmanagement gewenst? Is er capaciteitstekort in je bedrijf of is er iemand nodig om de activiteiten van het creditmanagementteam te begeleiden? Het managen of opzetten van een auditors of creditmanagementteam binnen een bedrijf is een belangrijk onderdeel van mijn expertise en dienstenpakket. Mijn creditmanagement traject geeft je duidelijk overzicht van de stand van zaken van je werkkapitaal en geeft je controle over hoe jij je werkkapitaal optimaal kan managen.

Gedegen onafhankelijke rapportage & advies

Mijn naam is Nico Klaasen. De wijze waarop ik mijn werk aanpak en mijn diensten opzet en invul is een combinatie van 30 jaar ervaring als Creditmanager Auditor (Senior Team captain), Head of Floating Assets Valuation en taxateur. Ik heb mijn ervaring en expertise in risicoanalyse en beheer van werkkapitaal opgedaan in de bancaire sector en bij een taxatiebedrijf. Deze specialismen combineer ik met mijn doelstelling: ”het geven van gedegen onafhankelijke rapportage en advies t.a.v. werkkapitaal, waarmee alle belanghebbenden adequaat en optimaal bedrijfsinzicht verkrijgen”.

Voor mij staat jouw bedrijf en de groei mogelijkheden van je bedrijf voorop. Betrouwbaarheid, gedegen advies & integriteit zijn de fundamenten van mijn werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende rapportages. Ik streef ernaar om duidelijk inzicht te geven in de verklaringen, activiteiten en mogelijkheden van het bedrijf en geef altijd kwalitatief, doelmatig, accuraat, eerlijk, gedetailleerd en onpartijdig advies.

Het belang van goede & strategische keuzes maken

Als expert in het opstellen van externe rapportages op het gebied van werkkapitaal en de processen daaromheen, herken ik, ook in een vroeg stadium, de risico’s die soms onopgemerkt in een bedrijf aanwezig zijn. Mijn doel is ook om deze te helpen verminderen. Dat doe ik middels een onderzoek aangaande de assets en/of het creditmanagement met een daaruit voortvloeiende risico analyse, rapportage en indien gewenst een waardebepaling. Aanvullend kijk ik naar de werkprocessen en naar welke stappen je bedrijf kan ondernemen om bijv. extra financiële ruimte te creëren om een groei te kunnen realiseren. En vervolgens kijk ik naar hoe het werkkapitaal en de processen hier om heen geoptimaliseerd kunnen worden.

Ik kijk verder dan alléén de actuele waarde van je onderneming!

Geen onderneming is gelijk. Het karakter van het bedrijf én de personen in het bedrijf zijn op z’n minst net zo belangrijk als de actuele waarde van de onderneming. Mijn kracht is ook dát op de juiste waarde in te schatten en mee te laten wegen in de risicoanalyse en waardebepaling.

Wat kan mijn rapportage & waardebepaling voor jouw bedrijf betekenen!

  • Het opmaken van een risicoanalyse: het signaleren en verminderen van mogelijke risico’s op het gebied van werkkapitaal en de processen daaromheen.

  • Een analyse t.b.v. een financiering: de waardebepaling inzetten als onderbouwing en ondersteuning voor het aangaan en/of continuering van een kredietrelatie.

  • Het beoordelen van doorgevoerde verbeterpunten naar aanleiding van eerder uitgevoerde audits.

  • Een analyse t.b.v. het maken van (strategische) keuzes: om te komen tot vernieuwingen, verbeteringen en groei of het doorvoeren van veranderingen in uw bedrijf en de daarbij behorende implicaties.

  • Het opzetten van een intern (of extern) Credit management team, het managen en aansturen van het team, het begeleiden en aansturen van de creditmanagement activiteiten en het inzichtelijk en overzichtelijk maken van rapportages richting het directie/management team.

Ben jij er klaar voor om goede strategische keuzes voor en met je bedrijf te maken?

Wil je optimaal & 100% inzicht krijgen in alle bedrijfsprocessen & assets?

En wil jij met een reëel rapport weten welke doelen je kunt bereiken?

Neem contact met me op en vraag een offerte aan. Via mobiel, e-mail of het contact formulier. Dan gaan we samen kijken hoe ik je kan helpen om optimaal overzicht en inzicht te krijgen in de toekomst en groeimogelijkheden van jouw onderneming. Ik nodig je uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.

Nico Klaasen CCM
☏ Bellen/appen: +31 6 52 87 81 25
✉ Mailen: nicoklaasen@klaanic.nl