Cookie & Privacy beleid Klaanic Consultancy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 december 2021.

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak Klaanic Consultancy bedoeld.

Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel wanneer jij mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Tevens informeer ik je over wat ik met persoonsgegevens doe en waar je toestemming voor kan verlenen. Dan is het duidelijk hoe ik werk.

Dit cookie & privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Klaanic Consultancy. Je dient je ervan bewust te zijn dat Klaanic Consultancy niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het cookie & privacy beleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website. Ook wanneer je offlinegegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit privacy beleid.

Klaanic Consultancy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.klaanic.nl en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als je niet met dit cookie & privacy beleid akkoord wenst te gaan, verzoek ik je het gebruik van mijn diensten, waaronder het bezoek aan mijn website te staken en reeds verleende toestemmingen te heroverwegen. Denk er in dat geval ook aan dat het je ook dan vrij staat om eventueel nog aanwezige cookies te verwijderen, in het geval je deze geaccepteerd hebt.

Persoonsgegevens en gegevens

In dit cookie & privacy beleid wordt beschreven hoe ik omga met de informatie die gegenereerd wordt tijdens het bezoeken van mijn website en bij gebruikmaking van mijn diensten. De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoel ik alle gegevens die je als persoon identificeren. Ik vraag je niet om gevoelige informatie, zoals geloofsovertuiging of Burgerservicenummer, en sla deze ook niet op. Gegevens die geen persoonsgegevens zijn mag ik vrij verzamelen en verwerken, maar behandel ik met gepaste zorg. Alle persoonsgegevens worden door/of in opdracht van mij verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website www.klaanic.nl wordt beheerd door Klaanic Consultancy. Klaanic Consultancy is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klaanic Consultancy is gevestigd aan de Lingesesdijk 6b te Gorinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61421502.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van mijn diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen leveren en de betaling te kunnen ontvangen. Als je een dienst aanvraagt, heb ik je naam, e-mailadres, bedrijfs- en betaalgegevens nodig. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je btw-nummer zodat ik de btw kan verleggen. Je adres vraag ik om je factuur goed op te kunnen maken. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of om afspraken in te plannen.

Ik gebruik je gegevens alleen om onze samenwerking en betaling zo accuraat en efficiënt mogelijk te laten verlopen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Klaanic Consultancy of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Tijdens onze samenwerking stuur ik e-mails om onderdelen van mijn dienst aan te leveren en om vragen te beantwoorden.

Communicatie

Wanneer je e-mail, informatie of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Ik vraag je alleen naar persoonlijke gegevens mits deze voor de desbetreffende samenwerking relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Klaanic Consultancy of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Beveiliging persoonsgegevens

Wanneer je via de website een bericht stuurt of offerte aanvraagt, wordt gebruik gemaakt van de Secure Socket Layer. Er verschijnt een groen slotje met ‘https’ wat aangeeft dat je veilig kunt navigeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klaanic Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies

Ik ben wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren, hoe gebruikers de site gebruiken, ter uitvoering van diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen. Voor het plaatsen van sommige cookies heb ik je toestemming nodig. Daar heb je ook de cookie melding van kunnen zien toen je mijn website bezocht. Door je bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website geef je via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit cookie & privacy beleid.

De door de cookie gegenereerde informatie, over je gebruik van de website, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Klaanic Consultancy of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe gebruikers de site gebruiken. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Soorten cookies

Op deze website worden drie cookie types gebruikt: functionele cookies, analytics cookies & marketing cookies. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van een website. Analytics cookies zijn nodig om statistieken te verzamelen. Deze zijn versleuteld & anoniem. Analytics cookies en functionele cookies verzamelen dus géén persoonsgegevens. Marketing cookies verzamelen informatie over websitegedrag en zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Hierbij worden diensten van derden gebruikt (Google, LinkedIn, Skype, Twitter).

Google analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, en ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je niet persoonlijk herleiden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt.
Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit cookie & privacy beleid tenzij ik van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt.

Derden

Klaanic Consultancy zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen mits zij betrokken zijn bij het leveren van een aangevraagde dienst. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Veranderingen

Deze cookie & privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze cookie & privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze cookie & privacy verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik zal je verzoek binnen 30 dagen in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via nicoklaasen@klaanic.nl

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat er via deze website zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via het contact formulier. Dan wordt deze informatie verwijderd.

Ik zal je verzoek binnen 30 dagen in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via nicoklaasen@klaanic.nl.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl of bij Online Dispute Resolution: http://ec.europa.eu/odr

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens die ik van jou ontvang om te antwoorden op een bericht dat jij aan mij hebt gestuurd middels mijn contactformulier, worden binnen 1 jaar na mijn laatste correspondentie met jou verwijderd.

De gegevens in mijn CRM-systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Openlijk delen van informatie op deze website of via mijn Social media kanalen

Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy. Ik wijs je er daarom op om hiervan bewust te zijn. Alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden, zoals reacties op mijn Social media kanalen, kan mogelijk gehoord, gelezen en verzameld worden door anderen buiten mij. Ik houd me niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Vragen & contact

Ik hoop dat je mijn zorgvuldig opgestelde cookie & privacy beleid waardeert. Als je vragen hebt over dit cookie & privacy beleid, kun je contact met mij opnemen: Nico Klaasen, Klaanic Consultancy, T +310652878125, E nicoklaasen@klaanic.nl.

Neem contact met me op en vraag een offerte aan. Via mobiel, e-mail of het contact formulier. Dan gaan we samen kijken hoe ik je kan helpen om optimaal overzicht en inzicht te krijgen in de toekomst en groeimogelijkheden van jouw onderneming. Ik nodig je uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.

Nico Klaasen CCM
☏ Bellen/appen: +31 6 52 87 81 25
✉ Mailen: nicoklaasen@klaanic.nl